Opodatkowanie e-sporu

By annak

Opodatkowanie dochodów sportowców. Sportowcy, którzy biorą udział w rozgrywkach sportowych na terenie RP i osiągający z tego tytułu dochody, zobowiązani są do rozliczania osiąganych dochodów z urzędem skarbowym, na zasadach ogólnych, a więc według skali podatkowej, bądź na podstawie podatku liniowego. Te same zasady dotyczą zawodników  e-sportowych[1]. W jaki sposób można opodatkować sportowców w tym…