Ulgi podatkowe

By annak

Oprócz opodatkowania dochodów mamy również ulgi podatkowe. Przykładowo „Z uwagi na zaliczenie współzawodnictwa opartego na aktywności intelektualnej, jako sportu, a taki charakter będą miały organizowane Konkursy i Zakłady przez Wnioskodawcę, należy uznać, iż Konkursy i Zakłady te będą organizowane w dziedzinie sportu w rozumieniu Ustawy
 o sporcie, a przez to będą spełniały przesłankę do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust 1 pkt 68 Ustawy PIT stanowiącą, iż wolnymi od podatku dochodowego są wygrane w konkursach i grach o charakterze sportowym, jeżeli jednorazowa wartość wygranych lub nagród tych nie przekracza kwoty 760zł.”[1]. Obecnie zwolnienie
z opodatkowania wygranych w ww. konkursach i grach, zgodnie ze znowelizowanym art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, obowiązuje do kwoty 2 000 zł. To duża zmiana, ponieważ do końca 2017 roku limit ten wynosił 760 zł.

Podobna opinia podkreślająca że e-sport jest w tym przypadku traktowany na równi ze sportem tradycyjnym należy do  Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 2 lutego 2016 r. (sygn. ILPB1 /4511 -1-1530/15-2/AMN), które brzmiało: „Zatem zwolnieniu, określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegać będzie jednorazowa wartość nieprzekraczająca kwoty 760 zł wygranej w tych konkursach, które są ogłoszone (emitowane) – w tym przypadku – przez Internet jak i organizatorem konkursu również jest Internet.” W związku
 z tym, w odniesieniu do konkursów organizowanych przez Spółkę i emitowanych za pośrednictwem ogólnodostępnych stron Internetowych ma zastosowanie zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT[2]. Powtórzę jeszcze raz, że Obecnie zwolnienie z opodatkowania wygranych w ww. konkursach i grach, zgodnie ze znowelizowanym art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, obowiązuje do kwoty 2 000 zł.

Kolejną kwestią, którą warto przeanalizować jest wykorzystanie wizerunku sportowców. Coraz więcej firm angażuje się w finansowanie dyscyplin sportowych i klubów. W zamian za finansowanie, firma korzysta z popularności sportowca wśród kibiców (potencjalnych klientów). Jeżeli sportowiec nie prowadzi działalności gospodarczej, formalności spoczywają na barkach sponsora. Wówczas obie strony winny zawrzeć umowę zlecenia, sponsor powinien rozliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek do Urzędu Skarbowego.Korzystniejszym dla obu stron jest, by sportowiec prowadził działalność gospodarczą. Wtedy sponsor ma możliwość zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, a sportowiec ma możliwość zapłaty podatku liniowego od dochodów z wykorzystania swojego wizerunku.

Jeśli w ramach działalności wykazujemy wynagrodzenie za udostępnianie wizerunku czy usługi reklamowe oraz wszelkie dochody uzyskane ze współpracy ze sponsorem, możemy je opodatkować stawką liniową[3]. „Na sportowcu ciąży także obowiązek wystawiania faktur VAT i ma możliwość odliczania podatku VAT, gdyż usługi świadczone dla sponsora podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto, jeśli obroty roczne nie przekraczają 150 tys. zł, ma możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego.”[4].


[1] Interpretacja indywidualna z dnia 28 lutego 2018 r. 0114-KDIP3-2.4011.356.2017.2.AK.

[2] Interpretacja indywidualna z dnia 28 lutego 2018 r. 0114-KDIP3-2.4011.356.2017.2.AK.

[3] https://www.pit.pl/aktualnosci/opodatkowanie-dochodow-sportowcow-917829 (13.05.19);

U S T AWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

[4] https://www.pit.pl/aktualnosci/opodatkowanie-dochodow-sportowcow-917829  (13.05.19).