Opodatkowanie e-sporu

By annak

Opodatkowanie dochodów sportowców. Sportowcy, którzy biorą udział w rozgrywkach sportowych na terenie RP i osiągający z tego tytułu dochody, zobowiązani są do rozliczania osiąganych dochodów z urzędem skarbowym, na zasadach ogólnych, a więc według skali podatkowej, bądź na podstawie podatku liniowego. Te same zasady dotyczą zawodników
 e-sportowych[1]. W jaki sposób można opodatkować sportowców w tym sportowców e-sportu? W ramach prowadzenia działalności gospodarczej, gdy sportowca łączy z klubem sportowym umowa o pracę, konkursy i nagrody,przychody sportowca od sponsorów czy udostępnianie wizerunku.

„Organy podatkowe mają zdecydowanie mniej wątpliwości odnośnie statusu prawnego e-sportu. Dość szybko dostrzegły rosnący przepływ środków generowanych przez gry komputerowe. Pojawiają się wypowiedzi ze strony ministerstwa finansów, a nawet interpretacje indywidualne, w których wprost wskazuje się na konieczność opodatkowania tak pozyskanych dochodów oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie”[2].

Jeśli sportowcy prowadzą działalność gospodarczą, przychody rozliczają jako pochodzące z działalności wykonywanej osobiście – a więc na podstawie skali podatkowej, opodatkowanej według skali 18 i 32 proc. Zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności sportowej, stypendia sportowe. (Według sądów z przychodem z działalności gospodarczej mamy do czynienia w przypadku, kiedy przychód ten nie może zostać zaliczony do innych źródeł przychodów wymienionych w ustawie o PIT. Tak orzekł m.in. NSA w wyroku 8 kwietnia 2014 r., sygn. akt. II FSK 1125/12.).

Minister finansów w interpretacji ogólnej z 22 maja 2014 r., sygn. DD2/033/30/KBF/RD-47426 przyznał rację sportowcom powinni mieć prawo do rozliczania przychodów w ramach działalności gospodarczej i opodatkowywać je 19 proc. liniową stawką. Wyróżnił art. 41 ust. 2 ustawy o PIT, według którego płatnicy nie są zobowiązani do poboru zaliczek na podatek dochodowy w przypadku przychodów, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez niego działalności.

W przypadku, gdy sportowca łączy z klubem sportowym umowa o pracę, wówczas przychody otrzymane przez sportowców należy zakwalifikować do źródła, jakim jest stosunek pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Opodatkowane są według skali 18 proc. lub 32 proc. Przy takiej umowie pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 18 proc. należności[3].

E-sportowcy mogą otrzymywać przychody od sponsorów, które należy zaliczyć do przychodów z uprawiania sportu, czyli przychodów z działalności wykonywanej osobiście,
o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.


[1]  https://www.pit.pl/aktualnosci/opodatkowanie-dochodow-sportowcow-917829.

[2]Dr Dariusz Jagiełło, Problemy prawne na styku sportu i medycyny, red. prof. dr hab. Teresa Gardocka , Warszawa, 2015,  s.200 i n.

[3] https://www.pit.pl/aktualnosci/opodatkowanie-dochodow-sportowcow-917829 (13.05.19).